Проектът се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.
Партньори по проекта са Сдружение на Югозападните общини и  SOCIAL ENTERPRISE COALITION, Великобритания.
Създаване на мрежа на социални предприятия за прилагане на иновативни маркетингови стратегии

За мрежата

В края на 70-те години на миналия век намаляват темповете на икономически растеж, а безработицата нараства. Социалният модел на държавите е недостатъчен за гарантиране на социални придобивки за всички и става невъзможно да се преодолее нарастващото неравенство и социалното изключване. От тази ситуация е продиктувано разширяването на дейността на някои доброволчески организации, които постепенно се превръщат в социални предприятия.

През 2002 г., Британското правителство публикува следното определение в свой официален документ: “Социалното предприятие е бизнес с водещи социални цели, чийто излишък е реинвестиран обратно в бизнеса или в общността, отколкото да е воден от нуждата да максимизира печалбата за собствениците на капитала или акционерите.”

Социалните предприятия притежават всички отличителни белези на традиционните  предприятия: произвеждат стоки и услуги; използват производствени фактори, които имат ясна себестойност; автономни са; поемат значително ниво на икономически риск.

Тяхната дейност има и социален аспект: преследват ясна социална цел; служат на обществото или на определена група от хора, намираща се в неравностойно обществено положение; не търсят максимизиране на печалба за да я разпределят между участниците в капитала на предприятието.

 

Онлайн потребители

В момента има 7  гости и няма потребители и в сайта

За проекта

Този сайт е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Сдружение на Югозападните общини носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на труда и социалната политика на Република България.

Намерете ни:

  

Контакти

  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  +359 73 88-22-75
  +359 73 88-26-81
 ул. Т. Александров 23, ет. 3, офис 32  Благоевград, 2700, България